vanderdussen delft

Restaurant van der Dussen In Delft

Restaurant Van Der Dussen ligt aan het Bagijnhof 118 in Delft. Dit is in 1286 door Maria van der Made met toestemming van Graaf Floris V op haar leengoed gesticht. Tot in de 17e eeuw was het de woonplaats van de begijnen.
De vroegste acte die aan de Bagijnhof nr. 118 is gevonden, verwijst naar Lysbet Crijnen. Deze dame verkocht het pand in 1609 aan De Bije.
Vanaf 1617 wordt 118 door Maria en Janitgen van der Dussen bewoond. De rijke en aanzienlijke familie Van der Dussen komt in de Delftsche geschiedenis veelvuldig voor onder de leden van de magistraat. Van 1804 tot 1814 heeft het pand als militair logement gediend.
In 1814 was Jan Smit een meesterbakker en richtte het pand in als broodbakkerij. In 1842 kreeg het pand zijn huidige oppervlakte.
Tot 1921 in handen van de handelsfamilie De Kuyser-Gas. In 2015 kocht patron Hans de Bruijn het prachtige Qook! fornuis in zijn Restaurant van de Dussen!